Anketa OTO 20.ročník - Osobnosť Televíznej ObrazovkyAnketa OTO 20.ročník - Osobnosť Televíznej Obrazovky
Hlasovací formulár
Aktuálne prebieha sčítanie hlasov 2.kola Ankety OTO.
Hlasovací formulár
Meno:
Priezvisko:
Ulica a číslo domu:
Mesto:
PSČ:
Telefón:
Email:
Kliknitím na "Hlasovať" udeľujem súhlas so spracúvaním hore uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov dostupnými na tu.
Všetky aktuálne informácie môžete sledovať aj na našich sociálnych sieťach:
Hlavný partner
Garant ankety
Anketu podporili
Partneri
© 2024 OTO Osobnosť televíznej obrazovky
Web & design by abydos.