Anketa OTO 19.ročník - Osobnosť Televíznej ObrazovkyAnketa OTO 19.ročník - Osobnosť Televíznej Obrazovky

Aktualizovaný štatút ankety OTO, Osobnosť televíznej obrazovky, 19. ročník

Anketa Osobnosť televíznej obrazovky (OTO) je divácka anketa, v ktorej diváci raz ročne hlasujú o svojich najobľúbenejších televíznych osobnostiach a programoch.

Organizátorom a držiteľom licencie ankety OTO je agentúra APA.

Vyhlasovateľom a hlavným mediálnym partnerom je týždenník Plus 7 dní.

Vysielateľom slávnostného galavečera, na ktorom sú vyhlasované výsledky ankety OTO je Rozhlas a televízia slovenska.

Divácke hlasovanie

Do hlasovania sa môžu diváci zapojiť prostredníctvom anketového lístka uverejneného v printových médiách. Podmienkou pre úspešné hlasovanie a následné zaradenie do žrebovania o hodnotné ceny je správne vyplnený anketový hlasovací lístok, s uvedenými štyrmi menami/programami v každej zo štrnástich kategórii v prvom kole, v druhom kole diváci vyberajú svojho favorita spomedzi siedmych postupujúcich z prvého kola. Hlasuje sa tiež prostredníctvom internetu na stránke www.otoanketa.sk a pluska.sk.

Stránku spravuje vydavateľstvo News and Media Holding.

Na hlasovacom lístku je uverejnená adresa, na ktorú sa majú hlasovacie lístky posielať.

V ankete OTO 19.ročník bude prebiehať divácke hlasovanie v dvoch kolách.

1. kolo
Hlasuje sa v printe od 20.12.2018 do 3.2.2019 prostredníctvom kupónov uverejnených v tlači (Plus 7 dní, Plus 1 deň, Šarm, Báječná žena, Nový čas pre ženy, Život ), alebo na www.otoanketa.sk.

Ako hlasujete?
Do každej zo štrnástich kategórií napíšete mená štyroch vašich najobľúbenejších osobností/programov (pri výbere vám pomôže zoznam uverejnený v Plus 7 dní č. 51-52/2018 alebo na www.otoanketa.sk) Po skončení prvého kola sa všetky doručené hlasy zrátajú a prvých sedem osobností/programov, ktoré od vás získali v jednotlivých kategóriách najviac hlasov, postúpi do druhého kola.

2. kolo
Hlasuje sa od 12.2.2019 do 10.3.2019 prostredníctvom kupónov uverejnených v tlači (Plus 7 dní, Plus 1 deň, Šarm, Báječná žena, Nový čas pre ženy, Život, Madam Eva ), alebo na www.otoanketa.sk.

Ako hlasujete?
V každej kategórii nájdete sedem mien/programov, ktoré postúpili do druhého kola hlasovania. V každej kategórii si vyberiete svojho favorita , teda jedno meno/program a označíte stanoveným znakom. Každý divák, ktorý sa správnym spôsobom zapojí do hlasovania, bude zaradený do žrebovania o hlavnú cenu. Výherca sa žrebuje vopred, za prítomnosti notára, a výsledok žrebovania sa odvysiela v priamom prenose.

Vyhodnocovanie hlasovania

Sčítavanie hlasov zaslaných na anketových lístkoch zabezpečuje agentúra APA za prítomnosti zástupcu týždenníka Plus 7 dní.

V prípade hlasovania prostredníctvom internetu vyhodnocuje počty hlasov softvérový program.

Hlavnou cenou večera je osobný automobil, ďalej exkluzívny rodinný pobyt a vecné ceny. Získajú ich vyžrebovaní účastníci internetového hlasovania a hlasujúci prostredníctvom kupónov uverejnených v tlači. Výsledky žrebovania budú uverejnené počas gala večera 13.4.2019 na jednotke /za prítomnosti notára/.

Výsledky ankety sú overené notárskou zápisnicou. Všetky dôležité úkony podmieňujeme prítomnosťou notára a zápisnicou ním overenou.

Kategórie

V diváckej ankete OTO 19.ročník sa hlasuje v týchto kategóriách:
 • moderátor/ka spravodajstva
 • redaktor/ka spravodajstva
 • moderátor/ka športu
 • komentátor/ka športu
 • osobnosť TV publicistiky
 • moderátor/ka TV programov
 • zabávač
 • spevák
 • speváčka
 • hudobná skupina
 • herec
 • herečka
 • seriál roka
 • program roka
 • zábavný program


Odborné kategórie, ktoré neuverejňujeme v tlači:
 • Sieň slávy – kategória cti, o ktorej rozhoduje Akadémia osobností kultúrneho a spoločenského diania na Slovensku.
 • Televízny počin roka – kategória, o ktorej rozhodujú novinári a redakcia časopisu Plus 7 dní.
 • Absolútny OTO – najväčší počet hlasov spomedzi všetkých víťazov.


Za posledné ročníky vstúpili do Siene slávy tieto osobnosti:

Ján Kroner v r.2001

Katarína Kolníková v r.2002

Ladislav Chudík v r.2003

Eva Krížiková v r.2004

Milan Lasica v r.2005

Pavol Mikulík v r.2006

Mária Kráľovičová v r.2007

Karol Machata v r.2008

Emília Vášaryová v r.2009

Štefan Kvietik v r.2010

Stanislav Dančiak v r.2011

Dušan Gabáni v r.2012

Magda Paveleková v r.2013

Juraj Kukura v r.2014

Marika Gombitová v r.2015

Emil Horváth v r.2016

Božidara Turzonovová v r.2017

Milan Kňažko v r. 2018

Všetky aktuálne informácie môžete sledovať aj na našich sociálnych sieťach:
Generálny partner
Garanti ankety
Partner
Partneri
© 2019 OTO Osobnosť televíznej obrazovky
Web & design by abydos.