Anketa OTO 18.ročník - Osobnosť Televíznej ObrazovkyAnketa OTO 18.ročník - Osobnosť Televíznej Obrazovky

Štatút ankety OTO, Osobnosť televíznej obrazovky, 18. ročník

Anketa Osobnosť televíznej obrazovky (OTO) je divácka anketa, v ktorej diváci raz ročne hlasujú o svojich najobľúbenejších televíznych osobnostiach a programoch.

Organizátorom a držiteľom licencie ankety OTO je agentúra APA.

Vyhlasovateľom a hlavným mediálnym partnerom je týždenník Plus 7 dní.

Vysielateľom slávnostného galavečera, na ktorom sú vyhlasované výsledky ankety OTO je Slovenská televízia.

Divácke hlasovanie

Do hlasovania sa môžu diváci zapojiť prostredníctvom anketového lístka uverejneného v printových médiách. Podmienkou pre úspešné hlasovanie a následné zaradenie do žrebovania o hodnotné ceny je správne vyplnený anketový hlasovací lístok, s uvedenými štyrmi menami/programami v každej zo štrnástich kategórii v prvom kole, v druhom kole diváci vyberajú svojho favorita spomedzi siedmych postupujúcich z prvého kola. Hlasuje sa tiež prostredníctvom internetu na stránke www.otoanketa.sk a pluska.sk.

Stránku spravuje vydavateľstvo News and Media Holding.

Na hlasovacom lístku je uverejnená adresa, na ktorú sa majú hlasovacie lístky posielať.

V ankete OTO 18.ročník bude prebiehať divácke hlasovanie v dvoch kolách.

1. kolo

Hlasuje sa od 20.12.2017 do 14.1.2018 prostredníctvom kupónov uverejnených v tlači (Plus 7 dní, Plus 1 deň, Šarm, Báječná žena), alebo na www.otoanketa.sk .

Ako hlasujete?

Do každej zo štrnástich kategórií napíšete mená štyroch vašich najobľúbenejších osobností/programov (pri výbere vám pomôže zoznam uverejnený v Plus 7 dní č. 1/2018 alebo na www.otoanketa.sk) Po skončení prvého kola sa všetky doručené hlasy zrátajú a prvých sedem osobností/programov, ktoré od vás získali v jednotlivých kategóriách najviac hlasov, postúpi do druhého kola.

2. kolo

Hlasuje sa od 24.1.2017 do 22.2.2018 prostredníctvom kupónov uverejnených v tlači (Plus 7 dní, Plus 1 deň, Šarm, Báječná žena), alebo na www.otoanketa.sk .

Ako hlasujete?

V každej kategórii nájdete sedem mien/programov, ktoré postúpili do druhého kola hlasovania. V každej kategórii si vyberiete svojho favorita , teda jedno meno/program a označíte stanoveným znakom. Každý divák, ktorý sa správnym spôsobom zapojí do hlasovania, bude zaradený do žrebovania o hlavnú cenu. Výherca sa žrebuje vopred, za prítomnosti notára, a výsledok žrebovania sa odvysiela v priamom prenose.

Vyhodnocovanie hlasovania

Sčítavanie hlasov zaslaných na anketových lístkoch zabezpečuje agentúra APA za prítomnosti zástupcu týždenníka Plus 7 dní.

Hlavnou cenou večera je osobný automobil, ďalej exkluzívny rodinný pobyt a vecné ceny. Získajú ich vyžrebovaní účastníci internetového hlasovania a hlasujúci prostredníctvom kupónov uverejnených v tlači. Výsledky žrebovania budú uverejnené počas gala večera 17.3.2018 na jednotke /za prítomnosti notára/.

Výsledky ankety sú overené notárskou zápisnicou. Všetky dôležité úkony podmieňujeme prítomnosťou notára a zápisnicou ním overenou.

Kategórie

V diváckej ankete OTO 18.ročník sa hlasuje v týchto kategóriách:
 • 1. moderátor/ka spravodajstva
 • 2. redaktor/ka spravodajstva
 • 3. komentátor/ka športu
 • 4. moderátor/ka športu
 • 5. osobnosť TV publicistiky
 • 6. moderátor/ka TV programov
 • 7. spevák
 • 8. speváčka
 • 9. hudobná skupina
 • 10. herec
 • 11. herečka
 • 12. seriál roka
 • 13. program roka
 • 14. zábavný program
Odborné kategórie, ktoré neuverejňujeme v tlači:
 • Sieň slávy – kategória cti, o ktorej rozhoduje Akadémia osobností kultúrneho a spoločenského diania na Slovensku.
 • Cena týždenníka Plus 7 dní – kategória, o ktorej rozhodujú novinári a redakcia časopisu Plus 7 dní.
 • Absolútny OTO – najväčší počet hlasov spomedzi všetkých víťazov.

V uplynulých 17 ročníkoch vstúpili do Siene slávy tieto osobnosti:

Ján Kroner v r.2001


Všetky aktuálne informácie môžete sledovať aj na našich sociálnych sieťach:
Generálny partner
Garanti ankety
Partner
Partneri
Abydos - IT riešenia na mieru
© 2018 OTO Osobnosť televíznej obrazovky