Anketa OTO 20.ročník - Osobnosť Televíznej ObrazovkyAnketa OTO 20.ročník - Osobnosť Televíznej Obrazovky

Štatút ankety OTO, Osobnosť televíznej obrazovky, 20. ročník

Anketa Osobnosť televíznej obrazovky (OTO) je divácka anketa, v ktorej diváci raz ročne hlasujú o svojich najobľúbenejších televíznych osobnostiach a programoch.

Organizátorom a držiteľom licencie ankety OTO je agentúra APA, s.r.o.

Vyhlasovateľom a hlavným mediálnym partnerom je týždenník PLUS 7 DNÍ.

Vysielateľom slávnostného galavečera, na ktorom sú vyhlasované výsledky ankety OTO je Rozhlas a televízia slovenska.

Divácke hlasovanie

Do hlasovania sa môžu diváci zapojiť prostredníctvom anketového lístka uverejneného v printových médiách. Podmienkou pre úspešné hlasovanie a následné zaradenie do žrebovania o hodnotné ceny je správne vyplnený anketový hlasovací lístok, s uvedenými štyrmi menami/ programami v každej zo štrnástich kategórii v prvom kole, v druhom kole diváci vyberajú svojho favorita spomedzi siedmych postupujúcich z prvého kola. Hlasuje sa tiež prostredníctvom internetu na stránke www.otoanketa.sk a pluska.sk.

Stránku spravuje vydavateľstvo News and Media Holding, a.s.

Na hlasovacom lístku je uverejnená adresa, na ktorú sa majú hlasovacie lístky posielať.

V ankete OTO 20.ročník bude prebiehať divácke hlasovanie v dvoch kolách.

APA, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny v uvedenom zozname nominovaných osobností vo všetkých kategóriách 20. ročníka ankety OTO.

1. kolo

Hlasuje sa v printe od 19.12.2019 do 31.1.2020 prostredníctvom kupónov uverejnených v tlači (PLUS 7 DNÍ, Plus JEDEN deň, Šarm, Báječná žena, Nový čas pre ženy, Život ), alebo na www.otoanketa.sk.

Ako hlasujete?

Do každej zo štrnástich kategórií napíšete mená štyroch vašich najobľúbenejších osobností/ programov (pri výbere vám pomôže zoznam uverejnený v PLUS 7 DNÍ č. 51-52/ 2019 alebo na www.otoanketa.sk). Po skončení prvého kola sa všetky doručené hlasy zrátajú a prvých sedem osobností/ programov, ktoré od vás získali v jednotlivých kategóriách najviac hlasov, postúpi do druhého kola.

2. kolo

Hlasuje sa od 13.2. - 13.3.2020 prostredníctvom kupónov uverejnených v tlači (PLUS 7 DNÍ, Plus JEDEN deň, Šarm, Báječná žena, Nový čas pre ženy, Život, Madam Eva ), alebo na www.otoanketa.sk.

Ako hlasujete?

V každej kategórii nájdete sedem mien/programov, ktoré postúpili do druhého kola hlasovania. V každej kategórii si vyberiete svojho favorita , teda jedno meno/program a označíte stanoveným znakom. Každý divák, ktorý sa správnym spôsobom zapojí do hlasovania, bude zaradený do žrebovania o hlavnú cenu. Výherca sa žrebuje vopred, za prítomnosti notára, a výsledok žrebovania sa odvysiela v priamom prenose.

Vyhodnocovanie hlasovania

Sčítavanie hlasov zaslaných na anketových lístkoch zabezpečuje agentúra APA, s.r.o. a o priebehu a stave ščítavania hlasov pravidelne informuje zástupcu PLUS 7 DNÍ. Do priebehu sčítavania hlasov môže zástupca PLUS 7 DNÍ v záujme transparentnosti kedykoľvek nahliadnuť. V prípade hlasovania prostredníctvom internetu vyhodnocuje počty hlasov softvérový program.

Hlavnou cenou večera je osobný automobil, ktorý výherca dostane na 1 rok do užívania, ďalej exkluzívny rodinný pobyt a vecné ceny. Získajú ich vyžrebovaní účastníci internetového hlasovania a hlasujúci prostredníctvom kupónov uverejnených v tlači. Výsledky žrebovania budú uverejnené počas gala večera 4.4.2020 na jednotke /za prítomnosti notára/.

Výsledky ankety sú overené notárskou zápisnicou. Všetky dôležité úkony podmieňujeme prítomnosťou notára a zápisnicou ním overenou.

Kategórie

V diváckej ankete OTO 20. ročník sa hlasuje v týchto kategóriách:
 • 1. moderátor/ka spravodajstva
 • 2. redaktor/ka spravodajstva
 • 3. moderátor/ka športu
 • 4. komentátor/ka športu
 • 5. osobnosť TV publicistiky
 • 6. moderátor/ka TV programov
 • 7. zabávač
 • 8. spevák
 • 9. speváčka
 • 10. hudobná skupina
 • 11. herec
 • 12. herečka
 • 13. seriál roka
 • 14. program roka
 • 15. zábavný program
Odborné kategórie, ktoré neuverejňujeme v tlači:
 • Sieň slávy – kategória cti, o ktorej rozhoduje Akadémia osobností kultúrneho a spoločenského diania na Slovensku.
 • Televízny počin roka – kategória, o ktorej rozhodujú novinári a redakcia časopisu Plus 7 dní.
 • Absolútny OTO – najväčší počet hlasov spomedzi všetkých víťazov.

Za posledné ročníky vstúpili do Siene slávy tieto osobnosti:

 • Ján Kroner v r.2001
 • Katarína Kolníková v r.2002
 • Ladislav Chudík v r.2003
 • Eva Krížiková v r.2004
 • Milan Lasica v r.2005
 • Pavol Mikulík v r.2006
 • Mária Kráľovičová v r.2007
 • Karol Machata v r.2008
 • Emília Vášaryová v r.2009
 • Štefan Kvietik v r.2010
 • Stanislav Dančiak v r.2011
 • Dušan Gabáni v r.2012
 • Magda Paveleková v r.2013
 • Juraj Kukura v r.2014
 • Marika Gombitová v r.2015
 • Emil Horváth v r.2016
 • Božidara Turzonovová v r.2017
 • Milan Kňažko v r. 2018
 • Juraj Jakubisko v r.2019


Všetky aktuálne informácie môžete sledovať aj na našich sociálnych sieťach:
Hlavný partner
Garant ankety
Anketu podporili
Partneri
© 2022 OTO Osobnosť televíznej obrazovky
Web & design by abydos.