Anketa OTO 20.ročník - Osobnosť Televíznej ObrazovkyAnketa OTO 20.ročník - Osobnosť Televíznej Obrazovky

Výhercovia v hlasovaní Ankety OTO za rok 2019

Zoznam výhercov a vecných cien v hlasovaní​ 20.ročníka Ankety OTO. Víťazom srdečne blahoželáme.


7 ks - tablet ALCATEL 1T 10 WIFI:

Mária Minárová, Rybníky 475/1, 038 21 Mošovce
Daniela Hrubá, M.Nešporu 1186/5, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Katerína Nemcová, Športová 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Emília Stoličná, 956 01 Bojná
Andrea Brokešová, Herlianska 2, 821 02 Bratislava
Zuzana Antošková, SNP č.21, 919 04 Smolenice
Sylvia Dillnbergová, Grosslingová 23, 811 09 Bratislava

2 ks - notebook Lenovo IdeaPad Slim:

Mária Čeblíková, Budovateľská 1067/67, 941 07 Veľký Kýr
Alžbeta Kvitkovičová, Narcisová 5, 040 11 Košice

7 dňový zájazd /pre 2 osoby/ od cest.kancelárie HYDROTOUR:

Vít Kubranský, Hospodárska 45, Trnava

bezplatné zapožičanie automobilu na 1 rok značky - SMART EQ FORFOUR

​​ Zuzana Stašová, Blážová 598/2, Ružomberok

Daňový režim


V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 Eur je od dane oslobodená, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 Eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu. Účasťou na súťaži berie súťažiaci na vedomie, že pokiaľ hodnota z výhry presiahne 350 EUR, výhra nie je oslobodená od dane a podlieha zdaneniu podľa §8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z.,. o daniach z príjmov, v platnom znení. Daňovú povinnosť si musí splniť každý súťažiaci sám za seba. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za žiadne následky či vzniknutú škodu v súvislosti s nesplnením si tejto povinnosti súťažiacim.

Všetky aktuálne informácie môžete sledovať aj na našich sociálnych sieťach:
Hlavný partner
Garant ankety
Anketu podporili
Partneri
© 2023 OTO Osobnosť televíznej obrazovky
Web & design by abydos.